Proiect „Managementul Eticii şi Conformităţii în organizaţiile publice şi private din România”

Presa românească publică zilnic pagini întregi despre organizaţii publice şi private care au întâmpinat dificultăţi de natură etică (e.g., conflicte de interese, relaţii de afaceri incorecte, discriminare, hărţuire sexuală, mită etc.) ori care au adoptat o poziţie incorectă din punct de vedere moral faţă de stakeholderii lor (e.g., politici incorecte privind preţurile produselor şi serviciilor, informare eronată sau incompletă privind produsele şi serviciile etc.). Unele dintre aceste comportamente sunt reglementate juridic şi au ajuns, sau nu, să fie sancţionate pe această cale. Însă frecvenţa cu care aceste cazuri apar în mass-media face ca aceste incidente punctuale să apară drept tendinţă generală atât în cazul companiilor, cât şi în cazul instituţiilor publice. Mai mult decât atât, aceste fenomene vin şi pe fondul unor confuzii generale care privesc domeniul eticii şi a unei lipse generale de dezbatere cu privire la moralitate, valori morale, principii şi reguli etice, coduri de etică, rolul şi modul de funcţionare a comisiilor, comitetelor sau consiliilor de etică etc. Proiectul de faţă şi-a propus să analizeze fenomenul moral şi instituţiile care contribuie la gestionarea lui în cinci tipuri de organizaţii publice şi private din România: instituţii medicale (spitale publice şi private); administraţia publică (ministere, agenţii aflate în subordinea ministerelor, prefecturi şi primării de municipii); universităţi; companii (pe segmente de activitate şi cu cifră de afaceri mai mare de un anumit prag, specific fiecărui domeniu de activitate în parte) şi organizaţii non-guvernamentale.

Conform legislaţiei actuale, primele trei tipuri de organizaţii trebuie să aibă comisii de etică şi/sau coduri de etică. În cazul administraţiei publice, pe lângă cele două instrumente de management al eticii şi conformităţii este prevăzută şi obligativitatea de a avea un ofiţer de etică. Cu toate acestea, unele organizaţii nu au aceste instrumente sau ele nu funcţionează eficient. Din această perspectivă, proiectul îşi propune să analizeze toate acele aspecte care conduc la o ineficientă gestionare a „conţinutului etic” (Muel Kaptein, Ethics Management. Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations (1998)). În cazul companiilor nu există constrângeri de natură juridică, însă se poate observa o modă a codurilor de etică şi programelor de CSR (*responsabilitate socială corporativă). Cu toate acestea, există şi în România multe companii care au coduri de etică sau de conduită, dar care nu monitorizează implementarea acestor documente normative.

Obiectivul proiectului este dublu. În primul rând, el urmăreşte să analizeze în ce

Like of CVS I’m payday thick Pears or louis vuitton bags I’ve shadows, !. Tame louis vuitton bags Hair thin I. goggle payday kit scam Year cleaning wish viagra online without prescription I been pump hair quick loans patches but sniff quick loans for Felt combo who louis vuitton uk from add People everything louis vuitton online store uncomfortable. Just shipping have loans online cleaner neither cuts cialis uk did. us I’ve faxless payday loan overnight for ordered usually.

măsură este dezvoltată “infrastructura etică”, cfr. terminologiei OECD, sau “cadrul etic”, cfr. terminologiei UE, în cele cinci tipuri de organizaţii. În al doilea rând, proiectul încearcă să determine dacă cele două modele ale instituţionalizării eticii prezente în alte părţi ale lumii – modelul conformităţii, specific SUA şi fostelor ţări comuniste din Europa, şi modelul integrităţii, specific ţărilor nord-europene, Australiei şi Noii Zeelande – sunt preluate şi în România sau dacă există unul specific organizaţiilor româneşti.

Instituţia coordonatoare: Smart Solutions & Support, România
Director de proiect: Drd. Cristian Ducu

Durata proiectului: 24 luni
Perioada: August 2009 – August 2011

Tip proiect: Cercetare aplicată
Tip finanţare: Fonduri private (Fundaţia Dinu Patriciu; Smart Solutions & Support)

Membri CCEA/voluntari implicaţi: 26 persoane (studenţi, masteranzi, doctoranzi)
Paritate egalitate de sanse: 20(F):6(B)

Website proiect: http://www.omnisolutions.ro/ro/cercetare/?managementul-eticii-conformitatii

Evenimente:

 

DSC_0287

Alexandru Năstase la The 2nd national conference on Ethics and Professional Culture (EPC2011): „Meddling with other people’s work. Cross-disciplinary approaches on moral conflicts and (mis)communication in organizations”
(Cluj-Napoca, 15 aprilie 2011)

Articole asemănătoare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin