Preocupările teoretice, dar mai ales practice ale membrilor Centrului de Cercetare în Etică Aplicată şi ale colaboratorilor săi externi sunt concentrate în următoarele arii de cercetare:

 

ETICĂ APLICATĂ

 • Bioetică
 • Etică medicală
 • Etică în afaceri
 • Etica informației și computerelor
 • Etica Inteligenței Artificiale și roboetică
 • Etica noilor tehnologii
 • Neuroetică
 • Etica dragostei şi sexualităţii
 • Etica mediului
 • Etică în conflictele internaţionale
 • Etică în relaţii internaţionale
 • Etică în mass-media
 • Etică politică
 • Etică socială
 • Etică și integritate academică
 • Etica cercetării
 • Etica viitorului
 • Etica profesională
 • Etică experimentală
 • Managementul eticii
 • Responsabilitate socială (CSR/RSC)

 

FILOSOFIE MORALĂ

 • Teorii etice
 • Modele de decizie etică
 • Istoria gândirii morale
 • Metaetică

Solverwp- WordPress Theme and Plugin