Membrii Centrului de Cercetare în Etică Aplicată sunt angajaţi atât în proiecte de cercetare cât şi în activităţi didactice. Ca urmare a acestor activităţi, ei publică într-un ritm constant articole, studii, antologii, traduceri ale unor texte fundamentale în domeniul filosofiei morale şi eticilor aplicate.

Cititi mai multe:

 

Articole academice
Volume
2022
2021
2020
2019
2018
2017
 • Cristian Iftode, Alexandra Zorilă, Constantin Vică, Emilian Mihailov. 2022. “Experimental and relational authenticity: how neurotechnologies impact narrative identities”, Phenomenology and the Cognitive Sciences: 1-18. https://doi.org/10.1007/s11097-022-09825-7
 • Cristina Voinea, Tenzin Wangmo, Constantin Vică. 2022. “Respecting Older Adults: Lessons from the COVID-19 Pandemic.” Journal of Bioethical Inquiry: 1-11. https://doi.org/10.1007/s11673-021-10164-6
 • Emilian Mihailov. 2022. “Measuring Impartial Beneficence: A Kantian Perspective on the Oxford Utilitarianism Scale.” Review of Philosophy and Psychology 1-16. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00600-2
 • Mihaela Constantinescu, Cristina Voinea, Radu Uszkai, Constantin Vică. 2021. “Understanding responsibility in Responsible AI. Dianoetic virtues and the hard problem of context”. Ethics and Information Technology (2021). https://doi.org/10.1007/s10676-021-09616-9
 • Constantin Vică, Cristina Voinea, Radu Uszkai. 2021. “The emperor is naked: Moral diplomacies and the ethics of AI”. Információs Társadalom XXI, no. 2 (2021): 83–96. https://dx.doi.org/10.22503/inftars.XXI.2021.2.6
 • Radu Uszkai, Mihail-Valentin Cernea. 2021. “Who’s the Elderly Band Behind the Counter in a Small Town?”. Pearl Jam and Philosophy (Edited by Stefano Marino, Andrea Schembari). Bloomsbury Publishing: New York, pp. 61-79.
 • Constantinescu, M., & Kaptein, M. 2021. “Virtue and virtuousness in organizations: Guidelines for ascribing individual and organizational moral responsibility”. Business Ethics, Environment & Responsibility, 30(4), 801–817. https://doi.org/10.1111/beer.12373.
 • Emilian Mihailov, Alexandra Zorila, Cristian Iftode. 2021. “Taking Relational Authenticity Seriously: Neurotechnologies, Narrative Identity, and Co-Authorship of the Self.” AJOB neuroscience 12.1: 35-37. https://doi.org/10.1080/21507740.2020.1866105
 • Emilian Mihailov, Blanca Rodriguez López, Flroain Cova, Ivar Hannikainen. 2021. “How pills undermine skills: Moralization of cognitive enhancement and causal selection.” Consciousness and Cognition 91: 103120. https://doi.org/10.1016/j.concog.2021.103120
 • Emilian Mihailov, Ivar R. Hannikainen, Brian D. Earp. 2021. “Advancing methods in empirical bioethics: Bioxphi meets digital technologies.” The American Journal of Bioethics 21.6: 53-56. https://doi.org/10.1080/15265161.2021.1915417
 • Anda Zahiu. 2021. “Avuția celor șapte regate. O analiză inspirată de Adam Smith a relațiilor problematice, financiare și de putere, în Game of Thrones.” Revista de Filosofie Aplicată 4.6.
 • Anda Zahiu. 2021. “Universalitatea în redistribuție ca ideal normativ.” Revista de filosofie 68.4: 453-459.
 • Cristian Iftode. 2021. “Self-Constitution and Folds of Subjectivation in Foucault.” Ingenium: Revista electrónica de pensamiento moderno y metodología en historia de las ideas 15: 35-42.
 • Cristina Voinea, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Julian Savulescu. 2020. „The internet as cognitive enhancement”. Science and Engineering Ethics 26(4): 2345-2362, https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-020-00210-8.
 • Brian D Earp, Joanna Demaree-Cotton, Michael Dunn, Vilius Dranseika, Jim AC Everett, Adam Feltz, Gail Geller, Ivar R Hannikainen, Lynn A Jansen, Joshua Knobe, Julia Kolak, Stephen Latham, Adam Lerner, Joshua May, Mark Mercurio, Emilian Mihailov, David Rodríguez-Arias, Blanca Rodríguez López, Julian Savulescu, Mark Sheehan, Nina Strohminger, Jeremy Sugarman, Kathryn Tabb, Kevin Tobia. 2020. „Experimental philosophical bioethics”. AJOB Empirical Bioethics 11(1): 30-33, https://doi.org/10.1080/23294515.2020.1714792.
 • Constantin Vică. 2020. „The world is a big network. Pandemic, the Internet and institutions”. Revista de filosofie aplicată 3(S1): 136-161, http://filosofieaplicata.ro/index.php/filap/article/view/65.
 • Constantin Vică. 2020. „Exerciții negative în dialectica digitală și o reconstrucție hegeliană”. Hegel 250, Alexandru Surdu, Sergiu Bălan, Ștefan-Dominic Georgescu, editori, București: Editura Academiei.
 • Constantin Vică, Emanuel-Mihail Socaciu. 2019. “Mind the gap! How the digital turn upsets intellectual property​”. Science and Engineering Ethics 25: 247–264, https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-017-9996-x.
 • Emilian Mihailov. 2019. „Refocusing the Nudge Debate on Organ Donation”. Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc și Bernice Elger, editori, p. 58-71. Berlin: De Gruyter/Sciendo, https://doi.org/10.2478/9783110571219-007.
 • Mihaela Constantinescu. 2019. „Seeing the Forest Beyond the Trees: A Holistic Approach to Health-Care Organizational Ethics”. Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc și Bernice Elger, editori, p. 86-96. Berlin: De Gruyter/Sciendo, https://doi.org/10.2478/9783110571219-009.
 • Constantin Vică. 2019. „The Info-Computational Turn in Bioethics”. Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc și Bernice Elger, editori, p. 108-120. Berlin: De Gruyter/Sciendo, https://doi.org/10.2478/9783110571219-011.
 • Cristian Iftode. 2019. „Bioethics as Biopolitics: A Foucauldian Perspective”. Contemporary Debates in Bioethics: European Perspectives, Emilian Mihailov, Tenzin Wangmo, Victoria Federiuc și Bernice Elger, editori, p. 145-159. Berlin: De Gruyter/Sciendo, https://doi.org/10.2478/9783110571219-014.
 • Constantin Vică, Cristina Voinea. 2019. „Artificial Intelligence, Robots and the Ethics of the Future”. Revue Roumaine de Philosophie, 63(2): 224–234.

 

 • Constantin Vică. 2017. “New and Emerging Technologies. From Moral Intuitions to Ethical Theories”. Annals of the University of Bucharest – Philosophy Series, 66 (2): 3-8, http://annals.ub-filosofie.ro/index.php/annals/article/view/247.
 • Constantin Vică, Bogdan Iancu. 2017. “Post-adevăr și «fake news». De la tribalizare la filtre”. Sfera Politicii, 1-2 (191-192): 30-43, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/191-192/art04-Iancu.php
 • Cristina Voinea, Constantin Vică. 2017. “Kynici și cinici în jocul politic al informației”, în Cristian Iftode, Cristina Voinea (eds.), Critică, marginalitate, cinism, p. 153-178. București: Editura Universității din București (http://editura-unibuc.ro/magazin/stiinte-socio-umane/critica-marginalitate-cinism/).
 • Radu Uszkai. 2017. “Raționalitate și utilitate la Robert Nozick: între evoluționism și functionalism”, în Vasile Macoviciuc (ed.), Filosofie și Economie. Sensuri ale utilității în științele socioumane, p. 458-476, București: Editura ASE.
 • Radu Uszkai. 2017. “Intellectual Property has no Personality”, Annals of the University of Bucharest: Philosophy Series, 66 (2): 181-205.
 • Valentin Mureșan. 2017. “Ethics–Information or Giving-Form?”. Postmodern Openings, 8 (1): 9-14.
 • Emilian Mihailov. 2017. “Complexitatea judecării morale: limitele abordărilor procedurale și tipuri de contexte”. Ideo:  Romanian Journal of Philosophical and Social Studies 2 (1): 51-66.
Studii
Traduceri
 • Mureşan, Valentin — Categorii și formule, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2017.
 • Mihailov, Emilian — Arhitectonica moralității, Editura Paralela 45, București, 2017.
 • Socaciu, Emanuel-Mihail — A cui e casa mea? Preliminarii la o etică a restituției, Editura ALL, București, 2014.
 • Constantinescu, Mihaela & Mureșan, Valentin — Instituționalizarea eticii -mecanisme și instrumenteEditura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013.
 • Mureşan, Valentin — From ‘Eudaimonia’ to ‘Happiness’; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010.
 • Mureşan, Valentin — Fericirea, datoria şi decizia etică; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2010.
 • Mureşan, Valentin — Managementul eticii în organizaţii; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009.
 • Mureşan, Valentin — Comentariu la Etica Nicomahica; Editura Humanitas, Bucureşti, 2007 (ed. a II-a).
 • Mureşan, Valentin & Cristian Ducu (ed.) — Proceedings of the International Conference „John Stuart Mill. 1806-2006”, University of Bucharest, November 3-4, 2006; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007.
 • Vasilescu, Cristian — Etica afacerilor şi globalizarea. Cazul Romaniei; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006.
 • Mureşan, Valentin — Comentariu la Etica Nicomahica; Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 (ed. a I-a).
 • Mureşan, Valentin (ed.) — Legea morala la Kant; Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2009.
 • Kant, Immanuel — Intemeierea metafizicii moravurilor; Ed. Valentin Mureşan, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007.
 • Hare, Richard M. — Filosofia morala a lui Richard M. Hare. Teorie si aplicatii; Ed. Valentin Muresan, Editura Paideia, Bucureşti, 2006.
 • Kirwan, Christopher — E de ajuns sa fii fericit? Vechii greci despre cum s-ar cuveni sa traim; Tr. Valentin Muresan & Ilinca Grigoras, Editura Paideia, Bucureşti, 2004.
 • Mill, John Stuart — Eseuri etice; Editura Paideia, Bucureşti, 2003.

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin