Consultanţă

 • Etică și integritate academică
 • Managementul eticii în organizații
 • Etică biomedicală
 • Cultură organizaţională
 • Etica afacerilor
 • Etica Inteligenței Artificiale

 

Training-uri de etică

 • Cum să construieşti un Cod de etică?
 • Infrastructură etică funcţională
 • Instrumente de auto-training
 • Investigarea statutului moral al organizaţiilor

 

Programe de master

 

Cursuri de licenţă

 • Introducere în etică
 • Teorii etice
 • Etică socială și politică
 • Etică aplicată
 • Etica și politica noilor tehnologii

 

Cursuri în Școala Doctorală (până în 2020)

 • Aristotel, Etica Nicomahică (Valentin Mureșan)
 • Logica limbajului moral (Valentin Mureșan)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin