Programe de studii

Membrii Centrului de Cercetare în Etică Aplicată sunt implicaţi în mai multe programe de studii în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Dintre acestea, programele de masterat orientate direct înspre Etica Aplicată sunt cele mai importante:

De asemenea, Centrul organizează programe de studii post-universitare de perfecţionare după cum urmează:

  • Etică bio-medicală (începând din 2010)