Despre noi

Centrul de Cercetări în Etică Aplicată funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti fiind găzduit de Facultatea de Filosofie. Această plasare nu e întâmplătoare deoarece studenţii de la filosofie sunt singurii care studiază discipline etice în fiecare an de studiu, de la marile teorii clasice la managemantul eticii în organizaţii. Centrul poate angaja cercetători care doresc să se dedice acestei activităţi pe bază de proiecte proprii de cercetare şi de autofinanţare. El oferă de asemenea un cadru în care studenţii pot să-şi testeze cunoştinţele teoretice acumulate în stagii de practică. Profesorii, doctoranzii, masteranzii şi alţi colaboratori sunt dispuşi să răspundă solicitărilor oricărei persoane sau instituţii pentru a oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, în limitele competenţelor fiecăruia.

Etica aplicată a devenit o sumă de discipline tot mai specializate care solicită o dublă competenţă – ştiinţifică şi etică. Suntem interesaţi de colaborarea cu persoane care au o altă specializare decat cea în domeniul eticii (pe aceasta din urmă şi-o pot achiziţiona cu timpul), de exemplu în domeniile medical, al afacerilor, al relaţiilor internaţionale, al cercetării biologice, al presei etc. Lucrul în echipe interdisciplinare şi respectarea pluralismului abordărilor morale sunt jaloane de organizare a activităţilor pe care le vom favoriza. Specialistul în etică, filosoful profesionist al moralei, nu se află în poziţia de a dicta celorlalţi soluţii etice definitive, numai de el ştiute, ci e mai degrabă un animator al activităţilor de grup şi un trainer al unor viitori traineri dublu specializaţi. El îşi menţine, desigur, preocupările sale tradiţionale de cercetător al teoriilor morale şi al metodelor de evaluare morală.

În România, constituirea unui asemenea grup de cercetare interdisciplinară e o lecţie pe care abia trebuie să o învăţăm. Sperăm totodată că managerii diverselor organizaţii – de la şcoli la spitale şi la firme comerciale – vor lua tot mai în serios problemele morale ale instituţiilor lor şi vor consulta atunci când au nevoie pe cei ce se pricep la etică şi la metodele ei de lucru. Improvizaţia şi amatorismul au picioare scurte. Astăzi, oriunde am fi angajaţi, lucrul bine făcut are şi o componentă etică.

       Director Onorific Prof. Dr. Valentin Mureşan

Da3

Pentru mai multe detalii: