Centrul de Cercetare în Etică Aplicată (CCEA) a apărut în 2004 și de atunci își desfășoară activitatea în cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București. Suntem este singura instituție românească unde se studiază și se cercetează sistematic disciplinele etice, de la teoriile morale clasice la bioetică, neuroetică sau roboetică, fără a neglija etica mediului sau etica socială. Centrul şi membrii săi îşi asumă rolul de a impulsiona dezbaterile academice și de a încuraja reflecția publică rațională asupra subiectelor de etică aplicată şi filosofie morală. Modalitatea de a ne împlini scopurile este una socratică, evitând orice fel de tendințe „misionare” de a impune ori dicta o anumită abordare.

 

Pe lângă proiectele pe care le implementează, centrul poate angaja alți cercetători din aria eticii aplicate, dacă au proiecte proprii de cercetare (cu finanţare publică sau privată).

 

În egală măsură, putem participa la depuneri de proiecte în parteneriat, în ariile noastre de expertiză. Centrul are capacitatea de a oferi consultanță organizațiilor publice sau private în mai multe sfere de interes, prin profesorii, cercetătorii, doctoranzii și masteranzii săi. El oferă, de asemenea, un cadru în care studenţii aleg să-şi dezvolte, în stagii de practică, cunoştinţele teoretice acumulate în timpul orelor de curs la Facultatea de Filosofie. Nu în ultimul rând, membrii CCEA își asumă o prezență publică, prin articole, interviuri și intervenții în publicații naționale și internaționale, posturi de radio și televiziune sau platforme online.

 

Etica aplicată a devenit o largă familie de discipline tot mai specializate, care solicită adesea o dublă competenţă: ştiinţifică şi etică. Suntem interesaţi de colaborarea cu persoane din alte specializări științitifice precum medicina, biologia, psihologia și științele cognitive, informatica și tehnologia informației etc., sau din alte medii, cum ar fi mediul de afaceri, cel non-guvernamental, cel diplomatic sau al relaţiilor internaţionale etc. Lucrul în echipe interdisciplinare şi respectarea pluralismului abordărilor morale sunt principii de organizare ale activităţilor noastre de cercetare și consultanță. Credem că specialiștii în etică, filosofii sau consilierii morali nu se află în poziţia de a dicta celorlalţi soluţii etice definitive, ci sunt mai degrabă animatori și facilitatori ai reflecției morale aplicate, cu rezultate, alături și pentru cei care beneficiază de ea.

 

În România, constituirea unor grupuri de cercetare interdisciplinară este o lecţie pe care începem să o învăţăm. Prin experiența acumulată în aproape două decenii, în proiecte internaționale, publicații în reviste prestigioase și activități de consiliere pentru politici publice sau companii, suntem aici să facem mai ușoară organizaţiilor, de la şcoli, spitale și asociații la companii multinaționale, abordarea problemelor lor morale.

 

Fondatorul și primul director al CCEA a fost profesorul universitar Valentin Mureşan (1951-2020).

Valentin Mureșan

 

 

Programe de studii
Ofertă servicii
Arii de cercetare

Membrii Centrului de Cercetare în Etică Aplicată sunt implicaţi în mai multe programe de studii în cadrul Facultăţii de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Dintre acestea, programele de masterat orientate direct înspre etică aplicată sunt cele mai importante:

De asemenea, Centrul a organizat programe de studii post-universitare de perfecţionare în Etică bio-medicală (începând din 2010).

 

Consultanţă

 • Etică și integritate academică

 • Managementul eticii în organizații

 • Etică biomedicală

 • Cultură organizaţională

 • Etica afacerilor

 • Etica Inteligenței Artificiale

 

Training-uri de etică

 • Cum să construieşti un Cod de etică?

 • Infrastructură etică funcţională

 • Instrumente de auto-training

 • Investigarea statutului moral al organizaţiilor

 

Programe de master

 

Cursuri de licenţă

 • Introducere în etică

 • Teorii etice

 • Etică socială și politică

 • Etică aplicată

 • Etica și politica noilor tehnologii

 

Cursuri în Școala Doctorală (până în 2020)

 • Aristotel, Etica Nicomahică (Valentin Mureșan)

 • Logica limbajului moral (Valentin Mureșan)

Preocupările teoretice, dar mai ales practice ale membrilor Centrului de Cercetare în Etică Aplicată şi ale colaboratorilor săi externi sunt concentrate în următoarele arii de cercetare:

ETICĂ APLICATĂ

 • Bioetică
 • Etică medicală
 • Etică în afaceri
 • Etica informației și computerelor
 • Etica Inteligenței Artificiale și roboetică
 • Etica noilor tehnologii
 • Neuroetică
 • Etica dragostei şi sexualităţii
 • Etica mediului
 • Etică în conflictele internaţionale
 • Etică în relaţii internaţionale
 • Etică în mass-media
 • Etică politică
 • Etică socială
 • Etică și integritate academică
 • Etica cercetării
 • Etica viitorului
 • Etica profesională
 • Etică experimentală
 • Managementul eticii
 • Responsabilitate socială (CSR/RSC)

 

FILOSOFIE MORALĂ

 • Teorii etice
 • Modele de decizie etică
 • Istoria gândirii morale
 • Metaetică

Solverwp- WordPress Theme and Plugin