Valentin Muresan

Valentin MURESAN a fost profesor de Filosofie Morală la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. A publicat lucrări de filosofie morală (Platon, Aristotel, Kant, Mill, Hare) precum şi lucrări de etică aplicată (Managementul eticii în organizaţii, 2009; Fericirea, datoria şi decizia etică, 2010). A editat mai multe volume pe teme de filosofie morală şi filosofie generală şi e interesat atât de etica aplicată (instituţionalizarea eticii) cât şi de cea teoretică.

A tradus şi editat mai multe lucrări (vezi CV).

A elaborat în ultima vreme mai multe instrumente de decizie şi training etic cum ar fi: instrumente online de auto-training etic, metoda utilitaristă binivelară de decizie etică, metoda pluralistă de decizie etică ş.a. A adaptat alte metode: matricea etică, metoda principiistă, metoda cazuistică etc.

Propune o procedură de creare a codurilor etice plecând de la metoda principiistă şi pledează  pentru coduri etice bazate pe principii morale explicite. Pentru acceptabilitatea morală a unor politici publice sau a unor tehnologii, propune metoda pluralistă ce combină diferite teste şi metoda Delphi pentru etică într-o schemă generală originală.

Domenii de interes:

  • Teorii etice
  •  Managementul eticii în organizaţii
  •  Etica în cercetare

Curriculum Vitae
Website: http://www.ub-filosofie.ro/~muresan/