Centrul de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru al centrului, pe o bază necontractuală, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din Facultatea de Filosofie sau unor persoane din afara ei care participă în mod constant sau sprijină moral şi financiar activităţile centrului.

De asemenea, Consiliul de conducere al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru onorific persoanelor din ţară sau din străinătate, cu o excelentă reputaţie ştiinţifică şi un statut academic bine consolidat, care sprijină sau promovează activităţile centrului.

Calitatea de membru se dobândeşte în urma aprobării cererii de către consiliul de conducere. Cererea tip poate fi descărcată aici, iar ea trebuie depusă la sediul CCEA din Facultatea de filosofie.

 

MEMBRI FONDATORI

 

Prof. univ. dr. Valentin Mureşan

Prof. univ. dr. Vasile Morar

Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu

Lect. univ. dr. Laurenţiu Gherorghe

Dr. Cristian Ducu

Dr. Alexandru Lucinescu

Andrei Vasilescu

 

MEMBRI ONORIFICI

 

Prof. dr. Peter Singer

Prof. dr. Jean-Pierre Cléro

Prof. dr. Shunzo Majima

 

MEMBRI

 

Prof. univ. dr. Răzvan Rughiniș

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu

Prof. univ. dr. Mircea Leabu

Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe

Lect. univ. dr. Daniel Nica

Conf. univ. dr. Constantin Vică

Lect. univ dr. Mihaela Constantinescu

Conf. univ. dr. Emilian Mihailov

Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu

Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu

Conf. univ. dr. Cristian Iftode

Conf. univ. dr. Radu Dudău

Asist. univ. dr. Toni Gibea

Asist. univ. dr. Radu Uszkai

Asist. univ. dr. Mihai Cernea

Asist. univ. dr. Cristina Voinea

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

Asist. univ. drd. Anda Zahiu

Drd. Alexandra Zorilă

Dr. Laura Ghinea

Dr. Radu Simion

Dr. Cosmin Bordea

Drd. Maria-Elena Racman

Drd. Amalia Caliu

Drd. Adina Marinescu

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin