Grupul de dezbateri în bioetică

PROGRAM

Anul Universitar 2014-2015

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem II, 2014-2015)

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem I, 2014-2015);

Anul Universitar 2013-2014

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem I, 2013-2014);

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem II, 2013-2014);

Ce este Grupul de dezbateri în bioetică?

În toamna anului 2011, la propunerea membrilor fondatori sprijiniţi de profesorul Valentin Mureşan şi adresată actualului coordonator al grupului, Dr. Mircea Leabu, membru al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată, a luat fiinţă Grupul de dezbateri în bioetică. Iniţiatorii ideii au fost studenţii (actuali doctoranzi) Delia Ivan, Doru Moraru, Ana Maria Petrescu, fără a ignora îndemnurile altor participanţi la activităţile CCEA, între care doctoranda Adina Marinescu.

Începutul a fost anevoios din punct de vedere organizatoric, astfel încât abia pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2011-2012 a fost realizat un program şi au început dezbaterile.

Grupul are ca obiectiv principal identificarea problemelor etice relevante bioeticii (cu precădere legate de domeniul medical) şi dezbaterea acestora, utilizând atât teoriile etice în mod independent (deontologism, utilitarism, et cetera), cât şi aplicabilitatea instrumentelor elaborate special pentru astfel de situaţii (principiism). Tematica rămâne deschisă extinderii către provocările etice ale biotehnologiilor, ale ecologiei şi protecţiei ecosistemelor, ale cercetării biomedicale şi altele, urmărind accepţiunea originală a termenului introdus de Fritz Jahr în 1927 şi reluat de Van Rensselaer Potter în 1970, cu toate dezvoltările ulterioare, chiar dacă preponderent pe direcţia medicală.

Caracterul interdisciplinar al acestor dezbateri vizează şi lărgirea sferei cunoaşterii în zona conceptelor, principiilor şi normelor din etica medicală (cum ar fi pentru relaţiile medic-pacient, exigenţele consimţământului în cunoştinţă de cauză, etica transplantului, provocările etice ale tehnologiilor de reproducere asistată şi altele), dar şi din teoria etică (cum ar fi: demnitate, datorie, autonomie, utilitate, oportunitate, binefacere). În acest fel se facilitează analiza pertinentă a cazurilor supuse dezbaterii.

Grupul are între membrii săi studenţi, masteranzi şi doctoranzi în filozofie, studenţi în medicină şi studenţi în farmacie, medici. Temele de dezbatere (vezi programul prezent şi cele anterioare pe website) sunt propuse de cei din grup în calitate de „provocatori” şi sunt comentate programatic de „rezoneri”, înainte de intrarea în dezbatere a celorlalţi membri. Cazurile aplicate, propuse spre dezbatere de către membrii grupului, sunt abordate într-o dublă perspectivă specifică analizei etice, atât dinspre practică spre teorie (s-ar putea spune de jos în sus), cât şi dinspre teorie spre situaţii particulare (adică de sus în jos). Fiecare întrunire are la bază un caz etic, problematic care este prezentat şi abordat critic de către un alt membru al grupului. Perechea „provocator” – „rezoner” se stabileşte prin acord liber consimţit.

Dezbaterile sunt deschise tuturor celor interesaţi (fără restricţii, în afară de condiţia păstrării spiritului academic în timpul întâlnirilor), fiind publice.