În toamna anului 2011, la propunerea profesorului Valentin Mureşan şi sub coordonarea cercetătorului Mircea Leabu, a luat fiinţă Grupul de dezbateri în bioetică. A activat până în 2015.

 

Grupul a avut ca obiectiv principal identificarea problemelor etice relevante bioeticii (cu precădere legate de domeniul medical) şi dezbaterea acestora, utilizând atât teoriile etice în mod independent (deontologism, utilitarism etc.), cât şi aplicabilitatea instrumentelor elaborate special pentru astfel de situaţii (principiism). Tematica a rămas deschisă extinderii către provocările etice ale biotehnologiilor, ale ecologiei şi protecţiei ecosistemelor, ale cercetării biomedicale şi altele, urmărind accepţiunea originală a termenului introdus de Fritz Jahr în 1927 şi reluat de Van Rensselaer Potter în 1970, cu toate dezvoltările ulterioare, chiar dacă preponderent în direcţia medicală.

 

Caracterul interdisciplinar al acestor dezbateri viza şi lărgirea sferei cunoaşterii în zona conceptelor, principiilor şi normelor din etica medicală (cum ar fi cele pentru relaţiile medic-pacient, exigenţele consimţământului în cunoştinţă de cauză, etica transplantului, provocările etice ale tehnologiilor de reproducere asistată şi altele), dar şi din teoria morală (cum ar fi cele de demnitate, datorie, autonomie, utilitate, oportunitate, binefacere). În acest fel s-a facilitat analiza pertinentă a cazurilor supuse dezbaterii.

 

Grupul a fost format din studenţi, masteranzi şi doctoranzi în filosofie, studenţi la medicină şi studenţi la farmacie, medici. Temele de dezbatere (cum reies din programele de mai jos) erau propuse de cei din grup în calitate de „provocatori” şi au fost comentate programatic de „rezoneri”, înainte de intrarea în dezbatere a celorlalţi membri. Cazurile au fost abordate într-o dublă perspectivă specifică analizei etice, atât dinspre practică spre teorie (s-ar putea spune de jos în sus), cât şi dinspre teorie spre situaţii particulare (adică de sus în jos). Fiecare întrunire pornea de la un caz etic problematic prezentat şi abordat critic de către un alt membru al grupului. Perechea „provocator”–„rezoner” se stabilea de comun acord.

 

Dezbaterile au fost deschise tuturor celor interesaţi, fiind publice.

 

 

PROGRAM

 

Anul universitar 2014-2015

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem II, 2014-2015)

 

Anul universitar 2013-2014

Programul grupului de dezbatere pe teme de bioetică (sem I, 2013-2014);

Solverwp- WordPress Theme and Plugin