Presa românească publică zilnic pagini întregi despre organizaţii publice şi private care au întâmpinat dificultăţi de natură etică (e.g., conflicte de interese, relaţii de afaceri incorecte, discriminare, hărţuire sexuală, mită etc.) ori care au adoptat o poziţie incorectă din punct de vedere moral faţă de stakeholderii lor (e.g., politici incorecte privind preţurile produselor şi serviciilor, informare eronată sau incompletă privind produsele şi serviciile etc.). Unele dintre aceste comportamente sunt reglementate juridic şi au ajuns, sau nu, să fie sancţionate pe această cale. Însă frecvenţa cu care aceste cazuri apar în mass-media face ca aceste incidente punctuale să apară drept tendinţă generală atât în cazul companiilor, cât şi în cazul instituţiilor publice. Mai mult decât atât, aceste fenomene vin şi pe fondul unor confuzii generale care privesc domeniul eticii şi a unei lipse generale de dezbatere cu privire la moralitate, valori […]

mai multe