Proiect „Modelări evoluţioniste ale proceselor de emergenţă a normelor interacţiunii sociale”

 

Studiul normelor a constituit dintotdeauna un domeniu important al reflecției filosofice, iar în ultimii 20 de ani dezvoltarea teoriei evoluționiste a jocurilor a oferit cercetătorilor un arsenal teoretic și conceptual care fusese inaccesibil filosofiei morale și politice tradiționale.

 

Prin acest proiect ne propunem să aducem o contribuție la dezbaterea critică actuală purtată în jurul încercărilor de a modela în manieră evoluționistă emergența normelor în interacțiuni complexe. Strategia teoretică pe care o propunem urmează trei direcții fundamentale de cercetare. În primul rând vom contribui la analiza critică a presupozițiilor de natură conceptuală și logică care stau la baza modelelor de reconstrucție a emergenței normelor, așa cum sunt ele propuse în literatura recentă.

 

În al doilea rând proiectul urmărește clasificarea și discutarea dezvoltărilor contemporane din științele sociale care utilizează acest tip de modelări, ipoteza noastră fiind că asistăm la un rar moment de convergență în care filosofii politici, eticienii și cercetătorii din științele sociale au la dispoziție același set de instrumente teoretice și obțin rezultate complementare.

 

A treia direcție vizează explorarea implicațiilor filosofice ale posibilității de a obține o modelare riguroasă a emergenței normelor în contextul interacțiunilor dinamice de tipul celor care au loc în mediile virtuale.

 

Echipa de proiect:

  • Director de proiect – Lect. Dr. Emanuel Socaciu
  • Researcher – Asist. Drd. Laurenţiu Gheorghe
  • Junior Researcher – Drd. Ionuţ Sterpan
  • Junior Researcher – Drd. Constantin Vică

 

Instituţia coordonatoare: Centrul de Cercetare în Etică Aplicata, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Responsabil de proiect CCEA: Lect. Dr. Emanuel Socaciu

Durata proiectului: 36 luni

Perioada: 2010 – 2013

Tip proiect: Cercetare fundamentală

Tip finanţare: (CNCSIS)

Membri CCEA/voluntari implicaţi: 3 persoane (cercetători şi cadre didactice)
Paritate egalitate de sanse: 4(B):0(F)

Website proiect: www.normev.ro
Publicaţii: lista este disponibila pe site-ul proiectului

Articole asemănătoare

Solverwp- WordPress Theme and Plugin