de Violeta Toma În analiza de faţă îmi propun să fac o cercetare empirică asupra situaţiei actuale a codurilor de etică din instituţiile medicale româneşti, şi să încerc să ofer o viziune coerentă cu privire la nefuncţionalitatea lor. În ultimii patru ani s-a înregistrat un interes crescând din partea societăţii româneşti şi a instituţiilor statului pentru măsuri legislative care să contribuie la o mai bună combatere a fenomenului de corupţie. Pe fondul acestor măsuri legislative, instituţiile medicale au fost obligate să adopte coduri de etică şi să înfiinţeze comisii de etică. Cu toate ca instituţiile au întreprins măsurile necesare pentru a fi în legalitate, se pare că ele nu funcţionează – presa româneasca abundă în cazuri de nerespectare a regulilor juridice şi morale sectoriale şi ineficienţa la nivelul celor două instrumente etice amintite. Una dintre problemele fundamentale care stau în […]

mai multe