Dr. Toni Gibea este membru al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată din 2013. Şi-a obținut titlul de doctor în filosofie în 2018 cu lucrarea „Etică experimentală – între știință socială și filosofie morală”. Este licențiat în filosofie cu lucrarea „Statutul virtuților artificiale în filosofia morală a lui David Hume” și are o diplomă de masterat cu titlul: „Aspecte empirice și conceptuale ale intuiției în noua sinteză a psihologiei morale„.

A lucrat ca cercetător doctorand în proiectul derulat de către CCEA intitulat: „Statutul epistemic al intuițiilor morale în evaluarea etică a tehnologiilor noi și emergente”, PN-II-RU-TE-2014-4-1846.

Domenii de interes: filosofie morală (filosofia morală a lui David Hume, teoria jocurilor, teoria emergenței normelor, intuiționismul, filosofie morală experimentală) și filosofie politică (liberalismul clasic).

Contact: toni.gibea@unibuc.ro

Solverwp- WordPress Theme and Plugin