Valentin Mureșan

 

Valentin MUREȘAN (1951 – 2020) a fost profesor de Filosofie Morală la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti. A publicat lucrări de filosofie morală (analizând autori precum Platon, Aristotel, Kant, Mill sau Hare), precum şi lucrări de etică aplicată (Managementul eticii în organizaţii, 2009; Fericirea, datoria şi decizia etică, 2010). A editat mai multe volume pe teme de filosofie morală şi filosofie generală şi a fost interesat atât de instituţionalizarea eticii cât şi de filosofia morală modernă și contemporană.

A tradus şi editat mai multe lucrări (vezi CV).

A elaborat în ultima parte a vieții mai multe instrumente de decizie şi training etic cum ar fi: instrumente online de auto-training etic, metoda utilitaristă binivelară de decizie etică, metoda pluralistă de decizie etică ş.a. A adaptat alte metode: matricea etică, metoda principiistă, metoda cazuistică etc.

A propus o procedură de creare a codurilor etice plecând de la metoda principiistă şi a pledat pentru coduri etice bazate pe principii morale explicite. Pentru acceptabilitatea morală a unor politici publice sau a unor tehnologii, propunea metoda pluralistă ce combină diferite teste şi metoda Delphi pentru etică într-o schemă generală originală.

Curriculum Vitae
Pagina de pe site-ul Facultății de Filosofie.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin