Coordonare

Centrul de Cercetare în Etică Aplicată a fost înfiinţat prin ordinul Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Filosofie, fără a avea personalitate juridică.

Resursele financiare ale CCEA sunt administrate de serviciile centrale ale Universităţii din Bucureşti.

Angajarea în funcţia de cercetător se face în condiţiile în care solicitantul conduce sau face parte dintr-un proiect de cercetare finanţat, desfăşurat în cadrul centrului.

CONSILIUL DE CONDUCERE

Director: Conf. Univ. Dr. Emanuel Socaciu

Director Adjunct: Lect. Univ. Dr. Constantin Vică

Director Executiv: Dr. Emilian Mihailov

Membru: Dr. Mircea Leabu

 

COORDONATORI PROGRAME

Dr. Mircea Leabu

Conf. Univ. Dr. Emanuel Socaciu

Conf. Univ. Dr. Laurențiu Staicu

Lect. Univ. Dr. Dorina Pătrunsu

Lect. Univ. Dr. Constantin Vică

Conf. Univ. Dr. Radu Dudău

 

CERCETĂTORI ŞTIINŢIFICI

Conf. Univ. Dr. Emanuel Socaciu

Asist. Univ. Drd. Laurenţiu Gheorghe

Lect. Univ. Dr. Constantin Vică

 

ADMINISTRARE WEBSITE & COMUNICARE

Mrd. Anda Zahiu

Dr. Cristina Voinea