Reuniunile de Vineri, Semestrul I, 2010-2011

“Metode de decizie etică. Cum putem verifica dacă o lege este acceptabilă din punct de vedere moral?”

În România, din câte cunoaştem noi, nu s-a pus niciodată problema moralităţii sau imoralităţii unei legi. Dimpotrivă, la nivelul opiniei publice, dar nu numai, se susţine în mod obişnuit că ceea ce este legiferat este şi corect din punct de vedere moral. În acest context, ne-am propus să discutăm dacă există instrumente care să ne ajute să evaluăm moralitatea unei legi şi cum ar trebui să funcţioneze ele în interiorul procesului de legiferare. Pentru aceasta, trebuie să răspundem la cel puţin trei întrebări preliminare: 1) ce evaluăm moral – forma legii (articolele), decizia de a o impune sau fenomenul care face obiectul legii?; 2) cum evaluăm moral? care este specificul moral?; si 3) există legi imorale?

5 NOV 2010
Metode de decizie etică. Studiu de caz: Legea Lustraţiei
(Mihaela Săsărman – Evaluarea morală a Legii Lustraţiei cu ajutorul metodei principiiste; Emilian Mihailov – O propunere de reconceptualizare a Legii Lustraţiei; Mihaela Constantinescu – Evaluarea moralităţii Legii Lustraţiei cu ajutorul matricei etice)

12 NOV 2010
Alte metode de decizie etică
(Iulia Anghel & Alexandru Năstase – Evaluarea moralităţii Legii Lustraţiei din perspectivă marxistă; Georgiana Ciobanu & Cristian Ducu – Câteva reflectii asupra metodelor euristice simple de decizie etică; Valentin Mureşan – Evaluarea moralităţii Legii Lustraţiei din perspectiva metodei utilitariste)

19 NOV 2010
Metode de decizie etică. Continuare
(Valentin Mureşan – Matricea etică aplicată la problema pornografiei; Discuţie generală cu privire la limitele metodelor de decizie etică (e.g., cum depăşim subiectivismul, cum poţi determina care sunt stakeholderii relevanţi – intuiţia este suficientă sau avem nevoie şi aici de un teren mai ferm? etc.)

26 NOV 2010
Valentin Mureşan, A Pluralist Ethical Decision Making Method

3 DEC 2010
Cristian Iftode, Filosofia ca mod de viaţă

10 DEC 2010
Liviu Răducan, Managementul eticii într-o firmă privată

17 DEC 2010
Bilanţ