Centrul de Cercetări în Etică Aplicată funcţionează în cadrul Universităţii din Bucureşti fiind găzduit de Facultatea de Filosofie. Această plasare nu e întâmplătoare deoarece studenţii de la filosofie sunt singurii care studiază discipline etice în fiecare an de studiu, de la marile teorii clasice la managemantul eticii în organizaţii. Centrul poate angaja cercetători care doresc să se dedice acestei activităţi pe bază de proiecte proprii de cercetare şi de autofinanţare. El oferă de asemenea un cadru în care studenţii pot să-şi testeze cunoştinţele teoretice acumulate în stagii de practică. Profesorii, doctoranzii, masteranzii şi alţi colaboratori sunt dispuşi să răspundă solicitărilor oricărei persoane sau instituţii pentru a oferi servicii de consultanţă pe bază de contract, în limitele competenţelor fiecăruia.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin