Toni Gibea

Drd. Toni Gibea este membru al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată din 2013. Şi-a obţinut licenţa în filosofie cu lucrarea “Statutul virtuţilor artificiale în filosofia morală a lui David Hume” la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti și diploma de masterat cu lucrarea: “Aspecte empirice şi conceptuale ale intuiţiei în noua sinteză a psihologiei morale“.

În prezent este înscris în cadrul Școlii Doctorale de Filosofie, din cadrul Universității din București, ca doctorand coordonat de Prof. Univ. Dr. Valentin Mureșan.

Domenii de interes: filosofie morală (filosofia morală a lui David Hume, teoria jocurilor, teoria emergenţei normelor, intuiţionismul, filosofie morală experimentală) şi filosofie politică (liberalismul clasic).

Contact: gibea.toni@gmail.com