Membri CCEA

Consiliul de Conducere al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru al centrului, pe o bază necontractuală, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din Facultatea de Filosofie sau unor persoane din afara ei care participă în mod constant sau sprijină moral şi financiar activităţile centrului.

De asemenea, pe o bază necontractuală, Consiliul de conducere al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru onorific persoanelor din ţară sau din străinătate, cu o excelentă reputaţie ştiinţifică şi un statut academic bine consolidat, care sprijină sau promovează activităţile centrului.

Calitatea de membru se dobândeşte în urma aprobării cererii de către consiliul de conducere. Cererea tip poate fi descărcată aici, iar ea trebuie depusă la sediul CCEA din Facultatea de filosofie.

MEMBRI FONDATORI

Prof. univ. dr. Valentin Mureşan

Prof. univ. dr. Vasile Morar

Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu

Lect. univ. dr. Laurenţiu Gherorghe

Dr. Cristian Ducu

Dr. Alexandru Lucinescu

Andrei Vasilescu

 

MEMBRI ONORIFICI

Prof. dr. Peter Singer

Prof. dr. Jean-Pierre Cléro

Prof. dr. Shunzo Majima

MEMBRI

Dr. Cosmin Bordea

Drd. Amalia Caliu

Asist. univ. dr. Mihai Cernea

Lect. univ dr. Mihaela Constantinescu

Asist. univ. dr. Alexandru Dragomir

Conf. univ. dr. Radu Dudău

Lect. univ. dr. Laurențiu Gheorghe

Drd. Laura Ghinea

Dr. Toni Gibea

Conf. univ. dr. Cristian Iftode

Dr. Mircea Leabu

Drd. Adina Marinescu

Lect. univ. dr. Emilian Mihailov

Lect. univ. dr. Daniel Nica

Drd. Alexandra Oprea

Conf. univ. dr. Dorina Pătrunsu

Drd. Maria-Elena Racman

Dr. Radu Simion

Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu

Prof. univ. dr. Laurențiu Staicu

Asist. univ. dr. Radu Uszkai

Lect. univ. dr. Constantin Vică

Asist. univ. dr. Cristina Voinea

Drd. Anda Zahiu

Drd. Alexandra Zorilă