Membri CCEA

Consiliul de Conducere al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru al centrului, pe o bază necontractuală, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din Facultatea de Filosofie sau unor persoane din afara ei care participă în mod constant sau sprijină moral şi financiar activităţile centrului.

De asemenea, pe o bază necontractuală, Consiliul de conducere al Centrului de Cercetare în Etica Aplicată conferă statutul de membru onorific persoanelor din ţară sau din străinătate, cu o excelentă reputaţie ştiinţifică şi un statut academic bine consolidat, care sprijină sau promovează activităţile centrului.

Calitatea de membru se dobândeşte în urma aprobării cererii de către consiliul de conducere. Cererea tip poate fi descărcată aici, iar ea trebuie depusă la sediul CCEA din Facultatea de filosofie.

MEMBRI FONDATORI

Prof. Univ. Dr. Valentin Mureşan

Prof. Univ. Dr. Vasile Morar

Conf. Dr. Emanuel Socaciu

Asist. Drd. Laurenţiu Gherorghe

Dr. Cristian Ducu

Dr. Alexandru Lucinescu

Andrei Vasilescu

 

MEMBRI ONORIFICI

Prof. Dr. Peter Singer

Prof. Dr. Jean-Pierre Cléro

Prof. Dr. Shunzo Majima

MEMBRI

Lect. univ. dr. Constantin Vică

Dr. Cosmin Bordea

Dr. Mihaela Constantinescu

Dr. Daniel Nica

Dr. Alexandru Năstase

Dr. Radu Uszkai

Drd. Marina Ţicmeanu

Drd. Leria Boroş

Drd. Adina Marinescu

Drd. Maria-Elena Racman

Drd. Mihai Dragoș Mălîia

Drd. Laura Crăciun

Drd. Toni Gibea

Drd. Cristina Voinea

Mrd. Vladimir Popu

Mrd. Radu Simion