Terapiile celulare (TC) reprezintă un domeniu actual al cercetării ştiinţifice destinat regenerării structurilor biologice lezate prin introducerea la nivelul acestora a unor celule special izolate şi condiţionate pentru scop terapeutic. Preocupările pentru medicina regenerativă s-au amplificat după progrese experimentale în izolarea şi menţinerea în cultură a celulelor stem embrionare. La nivel internaţional interesul pentru stabilirea unor strategii de dezvoltare şi de reglementare a cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniul terapiilor celulare există de peste un deceniu. În România sunt câteva grupuri de cercetare cu preocupări în domeniu, chiar în absenţa unei strategii şi unor reglementări sistematice. Obiectivul proiectului este elaborarea unui Raport privind propuneri de priorităţi strategice, pe termen scurt şi mediu, în domeniul TC. Acest obiectiv va fi realizat prin parcurgerea unor etape şi atingerea unor stadii bine raţionalizate. 1. Va fi efectuată analiza situaţiei internaţionale a domeniului, cu […]

mai multe

Presa românească publică zilnic pagini întregi despre organizaţii publice şi private care au întâmpinat dificultăţi de natură etică (e.g., conflicte de interese, relaţii de afaceri incorecte, discriminare, hărţuire sexuală, mită etc.) ori care au adoptat o poziţie incorectă din punct de vedere moral faţă de stakeholderii lor (e.g., politici incorecte privind preţurile produselor şi serviciilor, informare eronată sau incompletă privind produsele şi serviciile etc.). Unele dintre aceste comportamente sunt reglementate juridic şi au ajuns, sau nu, să fie sancţionate pe această cale. Însă frecvenţa cu care aceste cazuri apar în mass-media face ca aceste incidente punctuale să apară drept tendinţă generală atât în cazul companiilor, cât şi în cazul instituţiilor publice. Mai mult decât atât, aceste fenomene vin şi pe fondul unor confuzii generale care privesc domeniul eticii şi a unei lipse generale de dezbatere cu privire la moralitate, valori […]

mai multe

Studiul normelor a constituit dintotdeauna un domeniu important al reflecției filosofice, iar în ultimii 20 de ani dezvoltarea teoriei evoluționiste a jocurilor a oferit cercetătorilor un arsenal teoretic și conceptual care fusese inaccesibil filosofiei morale și politice tradiționale. Prin acest proiect ne propunem să aducem o contribuție la dezbaterea critică actuală purtată în jurul încercărilor de a modela în manieră evoluționistă emergența normelor în interacțiuni complexe. Strategia teoretică pe care o propunem urmează trei direcții fundamentale de cercetare. În primul rând vom contribui la analiza critică a presupozițiilor de natură conceptuală și logică care stau la baza modelelor de reconstrucție a emergenței normelor, așa cum sunt ele propuse în literatura recentă. În al doilea rând proiectul urmărește clasificarea și discutarea dezvoltărilor contemporane din științele sociale care utilizează acest tip de modelări, ipoteza noastră fiind că asistăm la un rar moment […]

mai multe